Převod bonusů

Příznivou zprávou pro všechny majitele či provozovatele pojištěných vozidel je, že při sjednání nového pojištění druhu - Povinné ručení - bonusy zůstávají a je možné je převézt do nové pojišťovny. V případě změny pojišťovny, tedy v žádném případě o předchozí bonusy za provozování vozidla bez nehod nepřijdete. Pokud se rozhodnete odejít od stávající pojišťovny je vhodně při podání výpovědi současně požádat o vystavení potvrzení bezeškodného průběhu pojištění. Tento doklad slouží jako poklad pro novou pojišťovnu pro udělení bonusů při uzavírání nového pojištění druhu – povinné ručení. Doložení potvrzení je časově omezeno na dobu 2 měsíců po uzavření nové pojistné smlouvy. Toto platí jen v případě přechodu z jedné pojišťovny do druhé. Pozor! Převod platí i ve vztahu k bonusům, ale i malusům. Povinné ručení bonus/malus se tedy převádí s každým pojistníkem nikoliv jen s vozidlem!

Bonus/malus je přenositelný

Možná, že některého majitele pojištěného vozidla překvapí, že pokud bude uzavírat nové povinné ručení – bonus/malus je přenositelný mezi jednotlivými pojišťovnami. Nepřevádí se jen bonus, ale i malus, tak ten, kdo by si myslel, že malusy budou utajeny, by se mýlil. Současně i s každým pojistníkem motorového vozidla přetrvává bonus/malus i po odhlášení či prodeji daného vozidla. V případě, koupě nového vozidla a po jeho přihlášení do registru, lze také uplatnit nárok na zvýhodnění za bezeškodný průběh z předchozího období pojištění. Při uzavírání pojistné smlouvy na nové vozidlo lze zohlednit bezeškodnou dobu a získat tak povinné ručení bonus. To samé, ale platí pro malus. Pokud byl malus předchozí pojišťovnou vyměřen, je také přenosný do další pojišťovny.

Centrální registr

Povinné ručení bonusy jsou snadno dohledatelné. Doba pojištění a počet zaviněných nehod je evidováno v centrálním registru ČKP. ČKP je Česká kancelář pojišťoven, u které si pojišťovny uvedené údaje klientem ověřují. Proto žádné údaje o předchozím pojistném průběhu nelze zatajit, neboť jsou rozhodujícím faktorem pro následné povinné ručení každého potenciálního pojistníka.

kalkulačka povinné ručení, levné havarijní pojištění, pojištění vám spočitá Top pojištění