Co je bonus a malus

Pojem povinné ručení bonus/malus není všem klientům zcela jasný. Proto v následujícím textu popíšeme jejich význam. Pojišťovny mají zákonnou povinnost při uzavírání nových smluv o pojištění odpovědnosti provozu vozidla s klienty zohlednit případný předchozí bezeškodný průběh u povinného ručení. Při této situaci se postupu je dle pravidel, které určuje povinné ručení zákon ve svých ustanoveních a nařízeních o uplatňování bonusů či malusů pro pojištěné majitelé motorových vozidel. Jinými slovy to znamená, že pojišťovny mají zákonnou povinnost při uzavírání povinného ručení každému pojistníkovi poskytovat bonus – zvýhodnění nebo malus – navýšení pojistného dle počtu rozhodných událostí a na základě celkové rozhodné doby pojištění.

Co je bonus

Pojišťovny musí poskytnout povinné ručení bonus, tedy slevu na pojistném, pro všechny ty klienty, kteří nezavinili svým vozidlem žádnou dopravní nehodu. Tedy žádný pojistník o svůj bonus nepřijde, i když změní pojišťovnu. Existuje varianta, při které lze povinné ručení bonusy předávat i v rámci rodiny. Další bonusy může pojistník získat za pojištění vícera aut u dané pojišťovny, nebo i jinou možností získání bonusů - zvýhodnění je sjednání vícera pojištění u jedné a té samé pojišťovny. Individuálně poskytují pojišťovny bonusy -zvýhodnění i za věk, bydliště, povolání apod. Mnohdy se získají další bonusy či zvýhodnění za předpokladu využití tak zvaných pojistných balíčků apod. Rozsah dalších druhů bonusů však záleží na strategii každé pojišťovny. Motivující je přitom získání více klientů, kteří si u nich sjednají povinné ručení.

Co je malus

Povinné ručení bonus/malus je závislý nejen na době pojištění, ale také na počtu rozhodných událostí a na rozhodné době. Přičemž se za rozhodné události odečítají měsíce z rozhodné doby. Nastane-li situace, kdy součet záporných měsíců za rozhodné události převyšuje počet měsíců celkové doby povinného ručení, bude obvykle pojišťovna navyšovat pojistné o tzv. – malus. V případech, kdy je sjednáno pojistné např. na tři různá vozidla, eviduje se rozhodná doba na každé vozidlo jednotlivě. Existuje, ale v některých případech možnost jejich přenesení mezi různými druhy vozidel.

kalkulačka povinné ručení, levné havarijní pojištění, pojištění vám spočitá Top pojištění