Bonusový systém

Povinné ručení bonusy přestavují speciální systém, který je v platnosti již od roku 2000. Bonus se uděluje za každých 12 měsíců, kdy nepřetržitě trvalo povinné pojištění vozidla. Tyto bonusy se pak promítají do některých tarifů pojišťoven. Důležitou skutečností je, že každý takový bonus je svázán s osobou nikoliv vozidlem. Bonusy tedy platí jen pro klienta pojišťovny, který si sjednal povinné ručení na jedno, nebo více vozidel. Povinné ručení zákon říká, že pojistník má nárok na bonus za podmínky ročního bezeškodného provozování vozidla. Bezeškodný průběh znamená, že za uplynulý rok nebyla provozem pojištěného vozidla zaviněna žádná dopravní nehoda. Za bezeškodné pojistné průběhy je možné získat povinné ručení bonus dle tarifů pojišťoven.

Doba pojištění, rozhodná událost a rozhodná doba

Při poskytování druhu pojištění – povinné ručení bonus – slouží jako parametry doba pojištění, rozhodná událost a rozhodná doba. Každá pojišťovna sleduje u každého povinného pojištění vozidla celkový časový úsek, po který trvá nepřetržitě povinné ručení. Uvádí se v měsících a nazývá se - doba pojištění. Současně je v evidenci pojišťovny i zaznamenáván průběh provozování každého konkrétního vozidla. Každá případná škoda zaviněná provozem vozidla je zaznamenávána a je i zaevidována jako – rozhodná událost. Za každou takovou rozhodnou událost krátí či odečítá určitý počet měsíců z doby pojištění. Podle rozsahu škod při každé nehodě – rozhodné události – je obvykle tedy odečítáno 24 nebo 36 měsíců. Rozhodné události ovlivňují získaní pojištění – povinné ručení bonus/malus. Pokud je rozhodná doba vyšší jak doba pojištění, má takový pojistník právo získat bonus, v opačném případě, kdy rozhodná doba je větší, než celková doba pojištění je udělen malus v reálném rozsahu a dle tarifů.

Výše bonusů

Povinné ručení bonus může mít i různou výši. Přičemž výše slevy za roční bonus se může u jednotlivých pojišťoven lišit. Průměrně se započítává obvyklý bonus ve výši 5 % za každých 12 měsíců, kdy bylo pojištěné vozidlo provozováno bez nehod. Příznivou skutečností je sčítání bonusů za jednotlivé bezeškodné roky pojištění motorového vozidla. Díky tomu lze získat výrazně zvýhodněné povinné ručení bonusy.

kalkulačka povinné ručení, levné havarijní pojištění, pojištění vám spočitá Top pojištění